Geloof

Beste vrienden, het leven is eeuwig. Degenen die met onze wereld willen werken, moeten begriijpen  wat de ware essentie van het leven is, dat het licht in ons als één met elkaar verbindt. De levensreis is niet gemakkelijk. Het is begrijpelijk dat wanneer je een begrip wilt ontwikkelen van wat het doel van de ziel is, je zult vechten. Je vecht met je gedachten en je onzekerheden. Maar mijn liefste , we houden onvoorwaardelijk van je. Er bestaat niet zoiets als dat we van elkaar gescheiden zijn. We zijn altijd één.

 

De dag dat je geboren werd in je aardse wereld waren we altijd samen. Het enige dat je moet proberen te vinden, is wie je werkelijk bent. En dat de liefde in je ziel altijd samen is met onze wereld. Dus als je moeilijkheden ervaart tijdens je reis, probeer dan vrede te vinden in je eigen ziel. Beoordeel uzelf niet, wij beoordelen je niet. Probeer te begrijpen dat we je liefhebben, dat we samen zijn. Dat je niet van ons gescheiden zult zijn.

Zelfs als je besluit de reis te stoppen om het ware doel van het leven te ontwikkelen. We proberen jullie allemaal te bereiken.

We fluisteren  je woorden in en  geven  woorden in je oren en in je geest en in je ziel te fluisteren.

Denk niet dat we je niet zullen zien, denk niet dat we je niet zullen horen. We liepen altijd naast je. Mijn vrienden, je maakt deel uit van onze wereld. Je maakt deel uit van de schepping, de schepping van liefde. En hoe je onze wereld ook noemt, we zullen altijd naast je lopen. Wat kunt je doen om alle hindernissen te overwinnen die het leven u zal brengen?

Vind vrede in je hart, vind ware liefde in jezelf, accepteer wie je bent. Wij beoordelen je niet, je beoordeelt jezelf.Als je samen met onze wereld de reis wilt maken, moet je eerst ontdekken wat liefde voor jezelf is.Kijk in de spiegel en zie jezelf als een prachtig licht. Dat is de manier waarop we naar je kijken. Maak het niet te moeilijk. Als je stopt met denken en dingen overdenken, is dat de eerste start dat je samen met mijn wereld gaat wandelen. En dan kunnen we je hand vastpakken  en kan je ontspannen de reis accepteren, en  obstakels  accepteren. Het hoort bij het leven. Je moet al dit soort emoties ervaren. Je moet obstakels in het leven ervaren om te begrijpen dat groei in je ziel deel uitmaakt van de mens. Voordat je naar mijn wereld komt moet je ervaring hebben met al dit soort emoties en ervaringen in het leven.

 

Van mijn kant weten we dat jullie wereld in een ramp verkeert. Denk niet dat we er niet zijn om te helpen en diegenen te helpen die geïnspireerd willen worden door onze wereld, om hulp te krijgen. We proberen ons best te doen om weer harmonie in uw wereld te creëren. Maar als je naar buiten kijkt in je wereld en je kijkt wat de natuur doet, dan ziet het er gewoon uit dat alles in balans is,en dat is ook zo. Heb dus geloof mijn kinderen, heb vertrouwen in jezelf, heb vertrouwen in het leven. En dan vind je het geloof in ons.

Bedankt dat u mij toestaat enkele van mijn woorden in uw wereld te delen. Weet dat God, ongeacht wat voor soort God je gelooft, altijd naast je loopt.

 

De Stem, Vriend uit de Spirituele Wereld van Danielle Nijhuis