Innerlijk zien

Je hebt onderbuikgevoel, een stemmetje in je hoofd die ineens iets influistert of zelfs een visioen die  in een microseconde door je hoofd schiet. Maar is dat intuïtie? Ja, dat kan wel kloppen. Intuïtie wordt gezien als een soort directe ingeving, iets wat je eigenlijk al meteen weet zonder erover te denken of het te beredeneren. Als iemand zijn intuïtie volgt om een keuze te maken, dan is dit geen doordachte keuze maar een keuze die gebaseerd is op gevoel. En dit soort gevoelens zijn vaak lastig te verklaren of onder woorden te brengen. Het woord ‘intuïtie’ is afkomstig van het Latijn en betekent letterlijk ‘innerlijk zien’.

 

Iedereen heeft intuïtie, echter heeft de een het beter ontwikkeld dan de ander. Het gaat erom of je voor je eigen gevoel open staat. Psychologen stellen dat intuïtie wordt gevormd als een vorm van automatische verwerking van eerder aangeleerde informatie, kennis of vaardigheden. Bij veel ervaring op bepaalde gebieden, zorgt ervoor dat je intuïtief handelt op het moment dat dit direct nodig is, zonder er echt bij na te denken.

Je intuïtieve signalen komen binnen op vijf niveaus. Zie het als een radio die verschillende kanalen kan ontvangen, de een met een sterker signaal dan de ander. Voor een goede werking zijn er psychologisch en spiritueel inzicht en emotionele gronding nodig. Emotionele storingen zijn de belangrijkste redenen voor het niet goed kunnen interpreteren of niet herkennen van de intuïtieve signalen. Als we inzicht krijgen in conflicterende emoties en ze oplossen zijn we beter in staat om de bron van de vele verschillende sensaties en impressies te herkennen.

 

Er zijn vijf intuïtie niveaus

Een van de vijf intuïtie niveaus is de fysieke intuïtie en dat is het vermogen om via subtiele lichaamssignalen waardevolle informatie te krijgen waardoor je bijtijds kunt bijsturen. Het houdt ook in dat je de mogelijkheid hebt om in je lichaam te voelen wat een ander voelt. Soms voel je precies wat zij fysiek voelen. En soms voel je het zelfs sterker dan de persoon zelf omdat deze het gewend is en het onderdrukt. Fysieke intuïtie kan zich om zetten in lichamelijke sensaties, zoals: spanning, een huivering langs je rug, een warm gevoel in je buik, spierspanning of -ontspanning, een beklemmend gevoel in de keel of andere fysieke signalen. Je kunt het bijvoorbeeld ook tintelingen noemen, rillingen, een schok of een energiestroom door het lichaam of juist het gevoel van bevriezen.

 

Het tweede intuïtieve signaal is emotionele intuïtie. Het vermogen om via je gevoelens informatie te krijgen die je verder helpt. Deze vorm van intuïtie kan je niet alleen inzicht geven via je eigen gevoelens maar ook via het scherp aanvoelen van de emoties of stemming van anderen. Het vermogen om anderen of situaties goed aan te voelen kan je sociale vaardigheden sterk vergroten.

De emotionele intuïtie uit zich in een gevoel van bijvoorbeeld: vertrouwen, onzekerheid, het gevoel dat iets niet klopt, onrust, angst en plezier, vermoedens, levendigheid. Emoties en intuïtie zijn nauw met elkaar verbonden maar ze zijn niet hetzelfde. Dat kunnen onderscheiden is dus belangrijk.

 

Wanneer je emotioneel uit balans bent, kan dit invloed hebben op je gezond functioneren. Een langdurig onaangenaam gevoel kan je vertellen dat je manier van denken je tegenwerkt en dat het tijd is om hier verandering in te brengen. Wanneer er bijvoorbeeld veel negatieve gedachtes zijn over jezelf of over anderen dan kan dit zich uiten in een depressief gevoel. Het echt ervaren van je gevoelens is niet hetzelfde als nadenken over je gevoelens, ook al is dat soms lastig van elkaar te scheiden. Zodra we iets voelen gaan we er vaak onmiddellijk over nadenken of vellen we er een oordeel over. Dat is voor je intuïtie erg lastig, omdat je daardoor gevoelsmatige informatie misloopt. Wanneer je jezelf toestaat je gevoelens echt te ervaren wordt je denken helder. Op die manier staat ook het mentale niveau van je intuïtie tot je beschikking. 

 

De meest doelgerichte vorm van intuïtie manifesteert zich op het mentale vlak. Mentale intuïtie is het vermogen om creatieve ideeën te krijgen. En de mogelijkheid om een visie, of toekomstige mogelijkheden te zien en de sfeer van andermans gedachten op te vangen. Als je je denken stromend houdt, spreekt het in de taal van gedachten, innerlijke beelden en stemmen, associaties, verbeeldingskracht en dromen. Het kunnen terugkomende gedachten zijn, beelden, stemmen of spontane associaties. Je herkent een intuïtie doordat je denken helder is. Je ziet, hoort of ervaart een duidelijke gedachtegang, een oplossing voor een probleem waar je mee bezig was, een waarschuwing om je niet in een bepaalde situatie te begeven of een advies om een bepaald persoon niet of juist wel te vertrouwen. Bij die ervaringen horen ook emoties, maar die maken de informatie niet minder helder; deze gevoelens bevestigen juist datgene wat je mentaal intuïtief al wist.

 

Omgeving intuïtie geeft een signaal of een inzicht door iets wat je leest of ziet of door iets wat iemand doet of zegt. Ze laat je door gebeurtenissen iets ‘inzien’. Er gaat je ineens een lichtje op. Als je geest niet overbezet is of de hele tijd gejaagd, als je van moment tot moment aanwezig bent, is er ruimte voor inspiratie. Alles om je heen kan je waardevolle informatie geven en een bijdrage leveren aan nieuwe ideeën.

 

Het vijfde intuïtieve signaal is spirituele intuïtie. Dit zorgt voor de mogelijkheid dat je door dingen aan te raken impressies over verleden en de mogelijke toekomst opvangt. Of zomaar iets weten en door het horen van iemands naam informatie opvangen, zonder voorgaande kennis. Het betekent dat je ruimte en tijd anders kunt ervaren dan gebruikelijk. En dat je het gevoel kunt hebben dat je deel uitmaakt van een tijdloze kracht van vreugde, liefde en licht. Je kunt inzicht krijgen in het grote geheel van een situatie. Spirituele intuïtie brengt de ervaring van optimaal ‘er zijn’, van heelheid, verbondenheid en zingeving. Je ziet bepaalde patronen en verbindingen die je eerder niet zag. In het spirituele niveau komen alle andere niveaus samen. Over het algemeen werkt je intuïtie op alle niveaus tegelijk, met een overheersing van het meest ontwikkelde niveau. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld hun mentale intuïtie sterk ontwikkeld en redeneren de emotionele signalen vaak weg. Weer anderen hebben zich gevoelsmatig beter ontwikkeld en ontlopen hun doelgerichte, mentale signalen.

 

De redactie van Dit is mijn Toekomst