!
Disclaimer toekomst theater voorstelling
 
 

**Voorwaarden Toekomst Theater Voorstelling op 4 november**

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Toekomst Theater voorstelling gepland op 4 november. Deze voorwaarden beschrijven de mogelijkheid van annulering en de daaropvolgende terugbetaling van geld of het behoud van de geldigheid van het kaartje voor een toekomstige datum.

 

**1. Annulering van de Voorstelling:**

Indien de Toekomst Theater voorstelling op 4 november om welke reden dan ook wordt geannuleerd, worden de volgende regelingen van kracht.

 

**2. Terugbetalingsoptie:**

a. Als de voorstelling wordt geannuleerd, hebben alle tickethouders het recht om een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag aan te vragen.

b. De terugbetaling zal worden uitgevoerd via hetzelfde betaalmiddel als waarmee het oorspronkelijke ticket is gekocht.

c. Tickethouders moeten de terugbetaling aanvragen binnen een termijn van 30 dagen na de aangekondigde annulering. Na deze termijn vervalt het recht op terugbetaling.

 

**3. Behoud van Kaartjes voor een Nieuwe Datum:**

a. In het geval van annulering wordt ook de optie geboden om het gekochte kaartje te behouden voor een toekomstige datum van dezelfde Toekomst Theater voorstelling.

b. De nieuwe datum zal zo snel mogelijk worden aangekondigd nadat de annulering is bevestigd.

c. Tickethouders die kiezen voor deze optie behouden hun recht op toegang tot de verplaatste voorstelling, zonder extra kosten.

 

**4. Wijzigingen in het Programma:**

a. In het geval van wijzigingen in het programma, zoals veranderingen in de cast of inhoud van de voorstelling, blijft de annuleringsregeling van kracht.

b. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn en een negatieve invloed hebben op de aard van de voorstelling, hebben tickethouders het recht om een terugbetaling aan te vragen.

 

**5. Communicatie en Informatie:**

a. Alle communicatie met betrekking tot eventuele annuleringen, wijzigingen en nieuwe datums zal worden verstrekt via de officiële kanalen van Toekomst Theater, zoals de website en sociale mediaplatforms.

b. Tickethouders worden geadviseerd om regelmatig deze kanalen te raadplegen voor updates en aankondigingen.

 

**6. Overige Voorwaarden:**

a. Deze voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten en voorschriften die van toepassing zijn in het desbetreffende rechtsgebied.

b. Toekomst Theater behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te passen in overeenstemming met de geldende wetten en normen.

 

Door een ticket te kopen voor de Toekomst Theater voorstelling op 4 november, stemt u in met deze voorwaarden en begrijpt u de mogelijke scenario's met betrekking tot annulering en ticketbehandeling.