!
Disclaimer algemene voorwaarden voor bonusprogramma
 
 

Algemene voorwaarden voor bonusprogramma

Heb je je geregistreerd, een "Dit is mijn Toekomst-account" aangemaakt of een eerste bestelling gedaan? Dan kom je in aanmerking om gratis deel te nemen aan het bonusprogramma! Het door jou opgegeven e-mailadres wordt door Dit is mijn Toekomst gebruikt om je te informeren over de status van je opgebouwde punten.

Een handig bonusprogramma voor onze trouwe kant, voor het sparen van punten. Deze punten kan je inwisselen tegen producten of diensten van Dit is mijn Toekomst. Bij dit bonusprogramma zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

 

1. Deelname

Alle geregistreerde klanten, met een account van Dit is mijn Toekomst in aanmerking. De deelname is kosteloos en onderdeel van ‘mijn account’.

 

2. Punten

2.1 Algemeen

De basis van het Dit is mijn Toekomst bonusprogramma bestaat uit Punten, die bijgeschreven worden op de puntenrekening van de klant. De Punten kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de doelen die in de deelnamevoorwaarden vermeld zijn. Punten van andere spaarprogramma’s kunnen niet omgezet worden in onze Punten. De puntenrekening en het puntentegoed zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen geld. De actuele stand op jouw puntenrekening kun je in jouw persoonlijke account bij Dit is mijn Toekomst onder "mijn account" terugvinden. De puntenrekening kan te allen tijde  -alleen door u- worden ingezien.

2.2 Verkrijgen van Punten

Het verkrijgen van Punten geschiedt automatisch voor gebelde minuten met een coach via ons credit-nummer (020-8934093 en/of 025-884221 ), en wordt na het beëindigen van het gesprek door ons verwerkt. Voor de minuten die u besteed ten tijden van het navigeren in ons menu, spaart u geen punten omdat dit geheel gratis is. Voor enkel speciale acties kunnen Punten apart bijgeschreven worden.

2.3 Uitsluiting van bijschrijving van Punten

Bepaalde andere betalingen kunnen uitgesloten worden van bijschrijving van Punten. Per kalenderjaar kunnen er maximaal 10.000 Punten worden bijgeschreven. Na het bereiken van deze waarde worden geen extra Punten meer bijgeschreven tot het einde van het jaar.

2.4 Bijschrijvingsprocedure

Punten worden automatisch bijgeschreven op de puntenrekening, wanneer het gesprek is beëindigd. De bijschrijving vindt plaats op de puntenrekening dat hoort bij het klantnummer waarmee er gebeld is. Wanneer een klant via meerdere accounts bij 025-884221 Dit is mijn Toekomst belt, worden de punten overeenkomstig op de afzonderlijke puntenrekeningen bijgeschreven.

2.5 Vervallen van Punten

Punten dienen binnen 12 maanden vanaf bijschrijving op de Punten rekening ingewisseld te worden voor bonusproducten. Indien dit niet het geval is, vervallen de punten aan het einde van het kwartaal. Op jouw puntenrekening kun je zien hoeveel punten op welke datum komen te vervallen. De punten vervallen ook indien jouw rekening om legitieme redenen wordt geblokkeerd. Speciale Punten-acties kunnen een korte vervaldatum hebben.

 

3. Inwisselen van Punten voor bonusproducten

3.1 Algemeen

Iedere deelnemer kan zijn Punten inwisselen voor bonusproducten op het moment dat zijn puntenrekening een overeenkomstig saldo bevat. Aanbiedingen en het benodigde aantal punten voor de verschillende bonusproducten worden door Dit is mijn Toekomst vermeld in de bonusshop.

3.2 Inwisselingsvoorwaarden

Bonusproducten kunnen alleen via de persoonlijke puntenrekening van de klant onder 'mijn account’ besteld worden. De beschikbaarheid van bonusproducten kan per datum en seizoen variëren. Voor bepaalde bonusproducten kunnen de deelnamevoorwaarden door middel van speciale voorwaarden aangepast of aangevuld worden. Deze worden bij het overeenkomstige bonusproduct vermeld.

4. Overig

4.1 Programmabeëindiging

Dit is mijn Toekomst behoudt zich het recht, het Dit is mijn Toekomst bonusprogramma, te allen tijde te kunnen beëindigen of door een ander programma te vervangen.

4.2 Veranderingen

Dit is mijn Toekomst behoudt zich het recht, te allen tijde veranderingen of aanvullingen van de deelnamevoorwaarden, de bonusproducten of andere in de deelnamevoorwaarden beschreven verlopen van het bonusprogramma aan te brengen. Veranderingen of aanvullingen van deze deelnamevoorwaarden worden door publicatie op de website bekend gemaakt.

 

Gegevensbescherming

Privacyverklaring voor het Dit is mijn Toekomst bonusprogramma

  • Welke gegevens worden binnen het Dit is mijn Toekomst bonusprogramma verwerkt?

Wij verwerken hier enkel je e-mailadres, je achternaam en de stand van je bonusaccount (met enkel de duur van het belgeschiedenis).

  • Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt (doel van de verwerking) en op welke manier (rechtsgrondslag) gebeurt dit?

De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het verstrekken van het Dit is mijn Toekomst bonusprogramma en regelmatige informatieverstrekking over de desbetreffende stand in het account. Hierbuiten vindt er geen andere verwerking plaats. De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b) van EU-AVG, omdat wij het bonusprogramma als kosteloos onderdeel van de contractuele verhouding zien.

  • Worden mijn gegevens doorgegeven?

Nee, wij geven de gegevens niet aan derden door.

  • Worden mijn gegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie overgegeven?

Nee, ook overgave van de gegevens aan een derde land gebeurt niet.

  • Vindt er een automatische besluitvorming plaats of gebeurt er een andere vorm van profilering?

Nee, wij gebruiken geen automatisering. We maken geen profielen en we combineren de gegevens ook niet met andere gegevens.

  • Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard?

We bewaren je gegevens zo lang als het klantenaccount ‘mijn account’ bestaat. Als je toch wil dat de gegevens in het Dit is mijn Toekomst bonusprogramma worden verwijderd, dan kan je dit te allen tijde laten weten via de eerder genoemde contactmogelijkheden.

  • Welke rechten heb ik tegenover Dit is mijn Toekomst?

Je hebt het recht te allen tijde van Dit is mijn Toekomst een bevestiging op te vragen met daarin of wij jouw persoonlijke gegevens verwerken en ook heb je het recht op informatie over deze persoonlijke gegevens. Je hebt het recht op correctie, verwijdering en beperking van de gegevensverwerking, alsook het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens en de toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of de gegevensoverdracht te eisen. Alle informatie- en inlichtingenaanvragen, intrekkingen of tegenspraak met betrekking tot de gegevensverwerking kan je per e-mail sturen naar onze vertegenwoordiger van de gegevensbescherming of de bovengenoemde contactgegevens. Bovendien behoud je bij privacyschending het recht bij een toezichthoudende autoriteit bezwaar te maken.