!
Vrijwaringsverklaring toekomst theater voorstelling
 
 

**Digitale Quitclaim voor Videopnames - Toekomst Theater**

Dit document betreft een digitale quitclaim ("Quitclaim") met betrekking tot de opname van videobeelden tijdens de theatervoorstelling "Toekomst Theater" ("Voorstelling") die zal plaatsvinden op 4 november ("Evenementdatum"). Door het aanschaffen van een kaartje voor de Voorstelling en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat uw beeltenis mogelijk wordt vastgelegd en gebruikt in videomateriaal dat tijdens de Voorstelling wordt opgenomen. De Quitclaim is van toepassing op de volgende partijen:

1. **Ondergetekende:** De persoon die het kaartje aanschaft en akkoord gaat met de digitale quitclaim.

2. **Mobitainment:** De organisator van de theatervoorstelling "Toekomst Theater," gevestigd op Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag, hierna aangeduid als de "Organisator."

**Digitale Akkoordverklaring:**

Door het aanschaffen van een kaartje voor de theatervoorstelling "Toekomst Theater" op 4 november, ga ik, de Ondergetekende, akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de opname en het gebruik van videobeelden tijdens de Voorstelling:

1. **Videoregistratie:** Ik begrijp dat de Organisator videobeelden kan opnemen tijdens de Voorstelling, inclusief beelden waarin mijn beeltenis mogelijk voorkomt.

2. **Doel van de Opnames:** Ik erken dat de opnames kunnen worden gebruikt voor promotionele, marketing- en archiveringsdoeleinden van Toekomst Theater. Dit kan onder meer inhouden, maar is niet beperkt tot, gebruik op de website van Toekomst Theater, sociale mediaplatforms, promotiemateriaal, persberichten en toekomstige publicaties.

3. **Afstand van Rechten:** Ik verleen hierbij een onherroepelijke en wereldwijde quitclaim aan Toekomst Theater en zijn rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden en geautoriseerde vertegenwoordigers voor het gebruik van mijn beeltenis en stem in de opgenomen videobeelden, zonder enige vergoeding, aansprakelijkheid of verplichting jegens mij.

4. **Verantwoordelijkheid Ondergetekende:** Ik verklaar dat ik de wettelijke bevoegdheid heb om deze quitclaim te verlenen en dat het gebruik van mijn beeltenis zoals hierin beschreven geen inbreuk zal maken op enige intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten van derden.

5. **Herroeping:** Ik begrijp dat deze quitclaim niet kan worden herroepen nadat de Voorstelling heeft plaatsgevonden en de opnames zijn gemaakt.

 

Met mijn akkoordverklaring hieronder bevestig ik dat ik de bovenstaande voorwaarden en bepalingen heb gelezen, begrepen en ermee akkoord ga.

 

**Akkoord:**

(Door hieronder uw naam in te vullen en op "Akkoord" te klikken, gaat u akkoord met de bovengenoemde voorwaarden.)

 

Naam Ondergetekende: ____________________

Datum: 01-09-2023

[**Akkoord**]

 

Deze digitale quitclaim is geldig en bindend vanaf het moment van uw akkoord en blijft van kracht zoals hierboven beschreven, tenzij anders bepaald door Toekomst Theater.

 

**Contactinformatie:**

 

Voor vragen of opmerkingen over deze quitclaim kunt u contact opnemen met Mobitainment via [email protected]