Gina legt verbinding met een beller en voelt al op zielsniveau haar hoogsensitiviteit

Gina geeft aan dat bepaalde zaken steeds zijn misgelopen, waardoor er veel onzekerheid is ontstaan. Zelfreflectie is goed maar wees niet te streng naar jezelf.