Online Training Spiritual Backcasting

We leven in een complexe en dynamische wereld, die alleen maar complexer en dynamischer lijkt te worden. Dit brengt onzekerheden met zich mee maar ook kansen voor onze persoonlijke ontwikkeling naar de toekomst toe. Ons dagelijks leven kenmerkt zich door vaste patronen en routines, die ons leven voorspelbaar en overzichtelijk maken. Hierdoor komt onze persoonlijke ontwikkeling soms op een laag pitje te staan. Of soms zien we niet meer de bomen door het bos en laten we belangrijke kansen onbenut. Elke kans tot verandering biedt zich aan in het nu, maar vaak zijn we ons daar niet van bewust. De vraag is hoe word je bewust van de kansen om richting te geven aan jouw eigen ontwikkeling en hoe grijp je deze kansen bewust aan om de regie te nemen over jouw eigen ontwikkeling? Kortom: word niet de toeschouwer of deelnemer maar juist de regisserende creator van jouw carrière van het leven! Lees hier meer over hoe de Online Training Spiritual Backcasting jou daarin kan ondersteunen.