Karma

Het woord karma is niet meer weg te denken in onze huidige samenleving. Je hoort het vaak terug in films, series en artikelen. Maar wat is Karma nou precies? 

Karma is een concept uit het verre oosten. De term komt voor in Boeddhistische, Indiase en yogi tradities en vind haar oorsprong duizenden jaren terug. Het woord karma komt oorspronkelijk uit het Sanskrit en betekend letterlijk vertaald actie/ daad. Vaak wordt de term karma vooral geïnterpreteerd als universele wet van gerechtigheid. Een gevangenisstraf is bijvoorbeeld voor de meeste mensen een logisch gevolg op misdaad. Dit is echter een vervormd beeld van wat karma is en komt meer in de buurt van boontje komt voor zijn loontje.

Oorzaak en gevolg
Karma is simpelweg te beschrijven als het gevolg van acties. Het leven is een reeks aan acties met consequenties als gevolg. De ene actie leidt tot het andere. Alles wordt in stand gehouden door een reeks aan acties met consequenties als gevolg. Een actie is niet alleen een daad die uitgevoerd kan worden maar ook iets wat wordt uitgesproken en gedacht.
Volgens de wet van karma vloeien goede consequenties voort uit goede daden en slechte consequenties uit slechte daden. Maar wat is een goede daad en wat is een slechte daad?  Karma wordt in het Oosten gezien als een natuurlijke, een psychologische wet maar ook een spirituele wet. De misinterpretatie van karma begint bij de definitie van goed en slecht. De spirituele benadering wordt begrijpelijker als goed en slecht uiteen worden gezet.

Goed en slecht
Goed is handelen vanuit onbaatzuchtigheid en onbevooroordeeld zijn.  Dit zijn handelingen en gedachten die voortkomen uit de goedheid van je ziel en niet uit je ego. Slecht is handelen vanuit het ego. Iedere dag komen slechte en egoïstische gedragingen bewust of onbewust voor. Iemand uitlachen, een leugentje om bestwil, jaloezie, iemand manipuleren, roddelen of bevooroordeeld in het leven staan om wat dagelijkse voorbeelden te noemen. Volgens de wet van karma komen dit soort gedragingen voor om het ego te beschermen, dus de identiteit te beschermen. Het ego wilt zich zeker voelen, beter zijn dan de ander en een goed gevoel hebben over zichzelf.

Slechte gedragingen vanuit egoïsme zorgen ervoor dat gedachten en gedragingen in een negatieve cirkel  blijven hangen. De uitkomst van een persoon met ‘slechte karma’ is  bijvoorbeeld constant geklaag, ongelukkig gevoel, jaloezie, haatgevoelens, bang voor veel dingen, alles zit altijd tegen. Dit is alleen te doorbreken door toe te geven dat je handelt vanuit je ego.

Daag jezelf uit en probeer erbij stil te staan wanneer je handelt vanuit je ego.

 

 
Gerelateerd:
Klik hier voor meer informatie over | Vedische-Astrologie
6-10-2017
Vedische astrologie

Vedische astrologie is een eeuwenoude Indiase vorm van astrologie. Binnen deze stroming is er veel aandacht voor spirituele aspecten en de invloed van de kosmos...