Klik hier voor meer informatie over | Sjamanisme
Coaches met deze expertise:

Sjamanisme

Sjamanisme is een oeroude traditie waarin de natuur en voorouders een prominente rol spelen in de zin dat de natuur en wereld die we ervaren voortkomen uit een innerlijke realiteit. Om deze innerlijke realiteit te herbeleven en te ontdekken zijn er door de traditie bepaalde voorschriften, praktijken en rituelen mondeling doorgegeven. Deze rituelen zijn een manifestatie van de innerlijke realiteit, of visioenen die door de goden of voorouders zijn doorgegeven met het doel de harmonie in de fysieke wereld te herstellen wat dan ook wil zeggen dat de mens deze verantwoordelijkheid heeft voor hetgeen hij in bruikleen heeft gehad te zorgen en te onderhouden. Het zegt natuurlijk ook dat de mens de mogelijkheid heeft een bepaalde balans te herstellen, dus de kwaliteiten heeft een herstel van de uiterlijke manifestatie om te zetten naar het dagelijks leven. In normale mensentaal: de wereld die we ervaren is er, omdat er een waarnemer is van de manifestatie die we wereld noemen. In deze zin heeft sjamanisme overeenkomsten met yoga en de sjamaan met de yogi.


 

Wat is een Sjamaan?

 

De Sjamaan is hij of zij die de spreekbuis is van de voorouders en de innerlijke manifestatie; een genezer en een kenner van het ongekende. De talenten van de sjamaan liggen in het verlengde van de traditie die de sjamaan vertegenwoordigt. Hij spreekt met de voorouders en met het land, onderhoudt zich met de regen en de bliksem daar zij een deel zijn van zijn waarheid als Zelf. De rituelen die gedaan worden zijn er in eerst instantie om het overleven van de stam te garanderen. Er is dus regen wind en zon nodig om het gewas te laten groeien. De sjamaan mag dan wel een autoriteit zijn, maar is in dienst van de stam of gemeenschap.

Wat kan de sjamaan van vandaag voor u doen?
De Sjamaan kan helpen inzichten te verkrijgen in uw persoonlijke situatie en u helpen in persoonlijke groei, helpen de verloren balans te herstellen. Afhankelijk van de persoonlijke groei een coach zijn om de natuurlijke talenten die eigen zijn tot ontwikkeling te brengen.

De werkwijze van de sjamaan
De sjamaan kan gebruikmaken van het medicijnwiel. Het medicijnwiel is een kosmische weergave van de uiterlijke manifestatie die we leven noemen .Dit medicijnwiel heeft een indeling in windrichtingen die weer een relatie hebben met chakra s en elementen en daarmee energie. Door gebruik te maken van het medicijnwiel is het mogelijk oorzaak en gevolg in beeld te krijgen. We kunnen dus zien wat de oorzaak is van een probleem in het verleden en het gevolg ervan in de toekomst. We zien dus de werkzaamheid in dualiteit in positief en negatief. In het medicijnwiel vinden we dus ook soortgelijk oplossingen voor problemen en mogelijkheden om heel te worden. Uiteindelijk is laatste het meest belangrijk daar de wereld van dualiteit voortkomt uit Totaliteit en niet andersom. Er is een verschil tussen de bestuurder van een auto en de auto die bestuurd wordt

Coaches die nu beschikbaar zijn:
Deskundig & Betrouwbaar
Deskundig & Betrouwbaar
Beoordeling
(9,8 / 10)
2.676 beoordelingen
278.809 gesprekken
Deskundig & Betrouwbaar
Bekend van RTL