0114e5d6-0d7f-4da1-8f79-85cbfc0e7572

Medicijnwiel

Voor de Indianen zijn wij allemaal een vonk van de Great Spirit, net als de dieren, planten en stenen. Ons fysieke lichaam is het vervoermiddel van onze geest, om zo ervaringen op te doen waar lessen uit geleerd kunnen worden, om steeds wijzer te worden, en het Medicijnwiel kan hierbij hulp bieden. Het medicijnwiel staat als het ware symbool voor onze levensweg. Het betekent een krachtige energie waar je onbeperkt gebruik van kunt maken, het betekent ook hogere kennis en wijsheid. Dus het Medicijnwiel kun je omschrijven als de cirkel van kennis die kracht geeft en alles omvattend is.Het medicijnwiel symboliseert de kringloop van het leven en de schepping. De 36 stenen hebben hun eigen plek en betekenis in het wiel. In het midden ligt de 'Schepper'. Daar omheen liggen 7 stenen, je begint altijd in het oosten en gaat met de klok mee. De 1e steen is moeder Aarde, dan vader Zon, grootmoeder Maan, en de vier elementen: aarde (Schilpad-clan), water (Kikker-clan), vuur (Havik-clan) en lucht (Vlinder-clan).

In de buitenste cirkel liggen 4 stenen die de specifieke natuurkrachten van de 4 windrichtingen vertegenwoordigen en de 12 stenen voor ieder dierenriemteken.

De stenen van de 4 windrichtingen verbinden de buitenste met de binnenste cirkel. Ieder van de 12 totemdierstenen op de buitenste cirkel vertegenwoordigt een specifieke kwaliteit van het leven. Het leggen van een medicijnwiel is een ritueel wat van die plaats een 'krachtplek' maakt. De cirkel is heilig en mag alleen via de paden van de vier windstreken worden betreden.

Het aardse leven wordt gesymboliseerd door de cirkel die begint in het oosten van het medicijnwiel. Hier krijgt de Spirit een fysiek lichaam, de geboorte van een kind. Het oosten heeft een gele kleur, de kleur van de opkomende zon en van verlichting.

Het kind groeit op en komt als puber terecht in het zuiden. De kleur van het zuiden is rood, de kleur van levensenergie en bloed. De weg gaat verder naar het westen tot in de volwasenheid. Hier is de kleur zwart, de kleur van de vormeloosheid waaruit alle vorm voortkomt.

Vervolgens komen we in het noorden waar men de ouderdom tegemoet gaat, de kleur is hier wit, de kleur van het licht. Van hieruit gaan we weer in het oosten waar het lichaam weer terug gegeven word aan de aarde. De cirkel begint opnieuw.

Coaches die nu beschikbaar zijn: