5f3eb355-7f12-4003-b158-36a4719f05f1
Coaches met deze expertise:

Reïncarnatie

Alles is energie en een mens is meer dan alleen gedachten, emoties en lichaam, namelijk een ziel. Een ziel wordt ook wel eens goddelijke energie genoemd. Een leven kan als een leerschool worden ervaren, waarbij karma een rol speelt: het ’wat je zaait zal je oogsten’ concept.Er wordt hierbij vaak gedacht dat de ziel na de dood niet verdwijnt, maar een nieuwe vorm krijgt in bijvoorbeeld een nieuw menselijk lichaam en leven op aarde, dit heet reïncarneren. Reïncarnatie betekent letterlijk ‘opnieuw in de stof komen’ (re=opnieuw, carne=vlees). Dit kunnen globaal gezien levens zijn van verschillende millieu/klasse, levensduur en ervaringen.

In verschillende religies en culturen bestaat dit geloof al duizenden jaren, waarbij soms andere benamingen en verschillende visies worden gebruikt. Zo heet het in het Jodendom Gilgoel en in het Boeddhisme en Hindoeïsme Samsara.

Coaches die nu beschikbaar zijn: