Kwantumfysica op persoonlijke schaal

Kwantumfysica

Kwantumfysica. Het lijkt zo’n ver van je bed show maar heb jij weleens aan iemand gedacht en dat je diegene dan diezelfde dag nog met hem of haar in contact kwam. Dit is kwantumfysica op persoonlijke schaal. Door jouw wens, intentie of verlangen communiceert een deeltje in jou met een deeltje in die ander. 


Volg

 

Kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gelden dat in de tot dan toe aanvaarde natuurwetten. Kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes. Deeltjes die zo klein zijn dat de gewone Newton natuurkunde niet meer opgaat. Deze tak van wetenschap is nog erg jong om de eenvoudige reden dat er tot voor kort nog geen meetapparatuur beschikbaar was om de eigenschappen van deze minuscule deeltjes te onderzoeken.

 

Door de moderne meetapparatuur gaat er nu voor de wetenschap verborgen wereld open waarvan de droomwerker het bestaan op zijn minst al vermoedde. Zo blijkt uit de kwantumfysica dat de kleinste deeltjes in alle materie voor (99,999%) uit lege ruimte bestaan en dat hetgeen wat overblijft (0,001%) zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie maar als golven energie gedraagt.

Een ander bijzonder verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloedt kunnen worden door degene die ze waarneemt. Waar diegene zijn of haar aandacht op richt bepaalt hoe het deeltje zich gedraagt. Daarom kunnen deze deeltjes nooit objectief waargenomen kunnen worden.De betekenis van het waargenomen wordt zo dus grotendeels bepaald door de waarnemer. Dus als een dromer met een bepaalde intentie gaat slapen beïnvloedt hij of zij zo de droom die komen gaat.

Ook het begrip tijd en ruimte krijgen in de kwantumfysica een andere lading want vanuit de kwantumfysica kunnen verschijnselen verklaard worden die vanuit de gewone natuurkunde niet verklaard konden worden.

  1. Materie kan ontstaan uit energie.
  2. Het bewustzijn, de intentie heeft invloed op de materie.
  3. Verleden, heden en toekomst zijn een.
  4. Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn.

Zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt. Er moet dus een communicatievorm zijn die sneller is dan het licht. Deeltjes hebben een soort bewustzijn. Ze lijken een voorspellend vermogen te hebben dat weten wat er gaat gebeuren en daarop voor hand al op te reageren. In de kwantummechanica gaat men nog een stapje verder en beweert men dat iets pas kan bestaan als er een waarnemer is. Er moet dus een iets bewust zijn  voordat de materie zich kan manifesteren. Daarvoor is de materie wel potentieel aanwezig maar nog niet gemanifesteerd. Het heeft nog geen vaststaande vorm.

Dromen

De droom, en met name de lucide, heldere droom, is een kwantum fenomeen en dat kunnen we het beste laten zien aan de eerdere genoemde 4 verschijnselen:

  1. Lucide dromen ontstaan uit jouw energie. Uit dat wat beweegt en stroomt en niet tastbaar is ontstaat een zichtbare vorm van materie. Een materie van beelden, gevoelens en gedachten.
  2. Bewustzijn, de intentie heeft invloed op je heldere, lucide droom. De staat van jouw bewustzijn, het onbewuste en bewuste gedeelte bepaalt welke deel van de droom jij je herinnert. Dat bepaal jij met jouw intentie. De uitgelichte boodschap van jouw droom wordt mede bepaald door waar jij mee bezig houdt.
  3. Verleden, heden en toekomst zijn 1 in de droom. De droom combineert verleden, heden, mogelijkheden, plaatsen, dingen en personen tot een tijdloze nieuwe realiteit.
  4. Een droom kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Er zijn legio voorbeelden dat mensen (vaak als ze een sterke band hebben) die over hun droom praten ontdekken dat mensen die ze hin droom vertellen dezelfde droom hebben gehad.  Dat wil zeggen met hetzelfde gevoel of gedachte en dat de droom gebruik maakt van dezelfde droomsymbolen en metaforen.

Lucide, helder dromen is dus het bewijs van de kwantumfysica omdat de droom gevormd wordt door jouw intentie en vervolgens door jouw waarneming. Hierdoor bepaal jij wat je onbewuste jou gaat vertellen over wat er op een dieper niveau nu echt speelt in je leven.

Coaches die nu beschikbaar zijn:
Deskundig & Betrouwbaar
Deskundig & Betrouwbaar
Beoordeling
(9,8 / 10)
2.596 beoordelingen
274.655 gesprekken
Deskundig & Betrouwbaar
Bekend van RTL