Lichtwerkers

Lichtwerkers, wat zijn dat eigenlijk? Laten we voorop stellen dat het woord meerdere interpretaties en verklaringen kent, maar om het kort en simpel te houden zijn lichtwerkers personen die onze aarde klaarmaken voor een nieuwe tijd periode. Zij dragen het "licht" als het ware vanuit hun innerlijke door middel van kennis die zij hebben gekregen in een vorige leven of hebben deze verkregen via een ander spiritueel kanaal. Deze opvatting kan ook verdeeldheid teweegbrengen, omdat een kleine groep individuen zich afscheiden van de rest van het volk. Dit kan een drijfveer zijn tot het meningsverschil dat deze groep mensen beter en voortreffelijker zijn dan de andere "gewone" mens. Deze denkwijze is onjuist en volkomen tegenstrijdig met het schepsel van lichtwerker.


 

Lichtwerker kenmerken

 

1. In het begin van hun leven voelen ze zich anders dan anderen, doordat ze anders zijn worden ze vaak buitengesloten, hierdoor kunnen ze zich eenzaam en onbegrepen voelen.
2. Ze hebben van nature een strijdig temperament, ze zijn vaak in strijd met regels die puur op gezag of macht zijn gebaseerd. Deze contra eigenschap is sterk aanwezig en is dan ook verenigd met het schepsel van hun lotsbestemming.
3. Ze zijn erg behulpzaam omdat ze zich aangetrokken voelen tot het helpen van de medemens. Ook al hebben ze een ander beroep op een ander terrein, zie je de behoefte tot het helpen van mensen vaak duidelijk aanwezig. Daarnaast beschikken ze over een helende kracht. Ze horen een innerlijke roep tot het beschikbaar stellen van hun helende kracht dat ze niet kunnen negeren door de aardse mens te helen.
4. Ze hebben een spiritueel bewustzijn en dragen herinneringen met zich mee aan de niet-wereldse lichtsferen van waaruit ze vandaan komen. Ze kunnen een bepaald verlangen voelen naar de on-aardse wereld, en voelen zich een vreemde in de echte realiteit.
5. Ze hebben een bepaalde respect voor het leven, dat zich omzet in liefde voor dieren en de zorg voor moeder natuur.
6. Ze zijn vriendelijk, gevoelig en kunnen zich goed verplaatsen in andermans schoenen. Omdat ze moeite hebben met gewelddadigheid en agressie kunnen ze moeilijk voor zichzelf opkomen. Omdat ze eenvoudig emoties van anderen kunnen oppikken, is het voor hen van groot belang dat ze zich kunnen terugtrekken, zodat ze de band met hun innerlijke weer kunnen herstellen.
7. Ze hebben een gevoel van haast om een missie of boodschap te realiseren ook al weten ze niet wat die opdracht inhoudt of is of hoe deze vervuld kan worden

Wat is een lichtwerker

Zo kunnen we meer lichtwerker kenmerken opnoemen, maar het is aan een ieder om zijn leven te leven vol hartstocht en blijdschap, want dat is de werkelijke intensiteit en boodschap van de spirituele aardbewoners. Tevens is liefde een onderdeel van het "licht" die de wereld onherroepelijk met elkaar verbindt. Wilt u advies over deze mooie ontwikkeling of wilt u graag weten of u zelf tot de lichtwerkers valt? Kom eens in gesprek met onze helderziende of paragnosten, zij kunnen d.m.v. een gesprek achterhalen of u hier bij hoort.

Coaches die nu beschikbaar zijn:
Deskundig & Betrouwbaar
Deskundig & Betrouwbaar
Beoordeling
(9,8 / 10)
2.707 beoordelingen
281.330 gesprekken
Deskundig & Betrouwbaar
Bekend van RTL