Aquarius tijdperk

Naast het feit dat we leven in een tijdperk van verandering, leven we vooral in een verandering van het tijdperk zelf. Hoe komt dit? Dit komt doordat het lentepunt van de zon van het dierenriem teken vissen verschuift naar het dierenriem teken waterman (Aquarius). Het lentepunt zal hier circa 2060 jaar blijven. Volgens vele gaat dit astronomische gegeven vaak samen met veranderingen van het menselijk bewustzijn op onze aarde. Wanneer de start is van dit Aquarius tijdperk is veel over te zeggen en zijn de meningen uiteenlopend. Volgens de Maya’s eindigt het op 21 december 2012, dit zal direct de start zijn van een nieuwe cyclus, het Aquarius tijdperk. Meer informatie hierover? Paragnosten helpen u hierbij, kijk wie er nu beschikbaar zijn.

Het belangrijkste aan het Aquarius tijdperk is dat we moeten beseffen dat de mensheid een nieuwe fase start. Deze nieuwe fase zal bepalend zijn voor de evolutie van het bewustzijn van de mens. De gang van het lentepunt van de zon door het zodiakale teken Aquarius en de daarmee samenhangende verhoging van de vibratie van de aarde gaat niet vanzelf. Het proces van het menselijk bewustzijn gaat dan ook niet vanzelf, het is dan ook vanaf het in gaan van het Aquarius tijdperk mogelijk om een kwantumsprong te maken in de evolutie van de mensheid. Steeds meer mensen zullen ontdekken dat wij spirituele wezens zijn met menselijke ervaring en zeker niet andersom.


Volg

 

Aquarius tijdperk veranderd mind set

 

De tekenen van het nieuwe Aquarius tijdperk waren al zichtbaar in de jaren zestig, zoals de hippies en flowerpower. Zo ontstond er een subcultuur, bekend onder de naam New Age beweging. Hier hield men zich bezig met psychologische, occulte, esoterische en religieuze zaken. Dit gebeurde veelal onafhankelijk van de gevestigde instituties. Mensen binnen deze beweging hechten veel waarde aan gevoelsmatige en intuïtieve benadering van zaken en problemen. In 1980 was er duidelijk geen sprake van een subcultuur, maar werd dit een tijdsgeest genoemd.
Veel mensen vonden in het Aquarius tijdperk de moed om zichzelf te zijn, in een wereld die eigenlijk steeds sneller richting het nieuwe ging. Op de dag van vandaag is dit verzet er nog steeds, eigenlijk roepen we allemaal “vroeger was het beter”. Echter, steeds meer mensen gaan inzien dat de pijn die verouderde idealen, werkwijzen en structureren met zich meebrengen groeit. Daarom gaat de vernieuwing sneller door dan ooit. Iedereen moet zich afvragen waar de vernieuwing vandaan komt, waarom gaan we daar bewust, maar ook onbewust mee door.

Dit komt voort uit dat wij als mens, als individu of als land kampen met problemen. Dat is vervelend om te herkennen, maar dit zorgt juist wel voor de stimulatie van vernieuwing. Een nieuwe wijze van denken op basis van inzicht is hard nodig. Nog steeds worden oeroude wijsheden die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de mens bevestigd door de wetenschap. Daarbij kunnen we denken aan de ontdekkingen dat alles met alles verbonden is, dat gedachten en intenties een grote invloed uitoefenen en dat het menselijke bewustzijn zich niet beperkt tot de schedel, maar zich uitstrekt in ruimte en tijd.

Het is voor de mensheid essentieel om anders te denken, maar zelfs dit is niet voldoende. Naast vernieuwing van denken is ook vernieuwing in handelen en voelen nodig om verder te kunnen komen. Het voelen, denken en handelen moeten verbonden zijn. Alleen dit is mogelijk als we luisteren naar de innerlijke stem. Het is niet gek dat veel mensen het Aquarius tijdperk het intuïtie tijdperk noemen.

Belangrijke kenmerken Aquarius tijdperk

Hoe gek het ook klinkt, het Aquarius tijdperk is een lucht teken. Veel ontwikkelingen hebben zich de afgelopen decennia plaatsgevonden die nauw verband hebben met het element lucht. Denk alleen al aan: vliegverkeer, communicatie via de lucht of klimaatverandering. Er zijn diverse verwachtingen rondom het Aquarius tijdperk. De ene groep denkt dat het een doemscenario wordt en dat alles in elkaar stort en dat er niks over zal blijven van de menselijk beschaving. De andere groep denkt juist dat in het harmonieuze spirituele vrede scenario. Dit doordat veel mensen de hemel op aarde wordt ervaren. Zoals eerder beschreven, heeft iedere overgang van tijdperk problemen. Dit zal nooit eenvoudig gaan. De aankomende jaren zal de stijgende vibratie wel voor de nodige druk zorgen onder de mensheid.

Coaches die nu beschikbaar zijn:
Deskundig & Betrouwbaar
Deskundig & Betrouwbaar
Beoordeling
(9,8 / 10)
2.596 beoordelingen
274.655 gesprekken
Deskundig & Betrouwbaar
Bekend van RTL